Zorunlu Trafik Sigortası
Zorunlu Trafik Sigortası ile olası bir kazada diğer araca veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararları zorunlu masraflar doğrultusunda güvence altına alıyoruz.

Standart trafik teminatlarına ek olarak, isteğe bağlı Mini Onarım, Yol Yardım, İhtiyari Mali Mesuliyet ve Ferdi Kaza ek teminat ve hizmetlerini alabilir ve Allianz ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

Zorunlu Trafik Sigortası

Teminatlar
Ek Teminatlar

Size Özel Avantajlar

Trafik Sigortası genel şartlarına ek olarak yol yardımı, mini onarım, sigara ve benzeri maddeler nedeniyle meydana gelebilecek yangın dışındaki hasarlar, poliçede belirtilen şartlar ile güvence altındadır.

Mini Onarım Hizmeti

Yol Yardım Hizmeti

Detaylar
Nereden alınabilir?

İletişim kısmındaki bilgilerimiz ile bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Kimler yararlanabilir?

Tüm araç sahiplerinin yaptırması gereken zorunlu bir sigortadır.

Sıkça Sorulan Sorular
Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, Trafik kanununa göre kaza tarihindeki zorunlu sigorta limitleri dahilinde, sigortalıya düşen hukuki sorumluluğu kapsar.
Trafik sigortası yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır. Kısa süreli sigorta şartlarını taşıması hali dışında poliçeler yıllık olarak düzenlenir. Her yıl yenilenmesi gerekmektedir.
Ana Teminatlar:
 • Maddi Zararlar Teminatı
 • Sağlık Giderleri Teminatı
 • Sürekli Sakatlık Teminatı
 • Ölüm Teminatı
Risk Grubuna, Kullanım Tarzına bağlı olarak Seçilebilir Ek Teminatlar:
 • Asistans Teminatı
 • Mini Onarım Hizmeti
 • Sigara Yanığı
 • Hukuksal Koruma
Sigortalının kendi aracında oluşan hasarların, Trafik Sigorta poliçesi kapsamında karşılanması mümkün değildir. Trafik Sigorta poliçesi aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni (sakatlık ve ölüm) zararları karşılamaktadır.
Trafik poliçesi sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.
Trafik Sigortasının teminat limitleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmekte, kullanım tarzı bazında, her takvim yılı başında güncellenmektedir.
Aracınızı satmanız halinde, mevcut poliçeniz kendiliğinden sona erer ve gün esasına göre prim iadesi yapılır.
Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren on gün içinde sigortacıya ihbar etmek, kendisine yöneltilen istemi ise, derhâl sigorta şirketine bildirmek zorundadır.
Sigorta Bilgi Merkezi'nin 24.11.2016 tarih ve 2016-10630 sayısı sektör duyurusuna istinaden,
Sigortalı Değişikliğinin Yapılabileceği Durumlar:
Sehven yapılan sigortalı Ad Soyad - Ünvan veya Kimlik No hataları :
Aynı Ad ve Soyada sahip olup, TC kimlik numaralarının hatalı kullanımı, Satış durumlarında alıcı değil de sehven satıcı adına sigorta yapılması
Sigortalı Ad Soyad değişiklikleri :
Evlilik ve boşanma durumlarına bağlı Soyadı değişiklikleri, Mahkeme kararı ile Ad Soyad değişiklikleri
Ruhsat Devri :
Ruhsat bilgisinin birden fazla kişi adına olup, akabinde herhangi birisine devri
Leasing (Finansal Kiralama) yolu ile alınan aracın kiralayana devri :
Sigortalısı Leasing (Finansal Kiralama) şirketi olan aracın sonrasında kiralayan şirkete devri (Devrini gösterir evrakların sigorta şirketi tarafından doğruluğunun teyit edilmesi kaydıyla )
Kamu kurum ve kuruluşlarının satış olmadan devir işlemleri :
Kamu kurumlarına bağlı kuruluşlara ait motorlu araçların aynı tüzel kişiliğin çatısı altında birbirleri arasında yapılacak devirleri.
(Örneğin, T.C Maliye Bakanlığı çatısı altında yer alan Personel Genel Müdürlüğü’ne ait bir aracın yine T.C.Maliye Bakanlığı çatısı altında yer alan Muhasebet Genel Müdürlüğü’ne devrolması)
Şirketlerin LTD’den A.Ş’ye dönüşmeleri :
Şirketlerin yapılarının ve sorumluluk alanlarının değişmemesi durumunda

Sigortalı Değişikliğinin Yapılamayacağı Durumlar:
Özel-Tüzel değişiklikleri :
Kişiden şahısa ya da şahısdan şirkete araçların devrolması
Kamu kurum ve kuruluşlarının satış olmadan devir işlemleri :
Kamu kurumlarına bağlı kuruluşlara ait motorlu araçların farklı bir tüzel kişiliğin çatısı altındaki kuruluşa devri
(Örneğin T.C Maliye Bakanlığı çatısı altında yer alan Personel Genel Müdürlüğü’ne ait bir aracın T.C.Ulaştırma Bakanlığı çatısı altında yer alan Haberleşme Genel Müdürlüğü’ne devrolması)
Şirketlerin LTD’den A.Ş’ye dönüşmeleri :
Şirketlerin yapısal değişiklikleri ve sorumluluk alanlarının değişmesi durumunda
Şirket birleşmeleri :
İki farklı tüzel kişiliğin birleşmesi
Hazine Müsteşarlığı’nın 08.10.2010 ve 2010/33 sayılı sektör duyurusuna istinaden Trafik poliçe iptallerinde 01.11.2010 itibarıyla isteğe bağlı iptal işlemi yapılamamaktadır.

Trafik poliçeleri sadece aşağıdaki şartların sağlanması halinde iptal edilebilmekte olup aksi durumlarda iptali yapılamamaktadır;
 • Sigortalının vefat etmesi
 • Aracın hurda/pert nedeni ile trafikten çekilmesi
 • Aracın satılması
 • Bayiden alınan sıfır aracın satışının iptal edilmesi (aracın bayiye iadesi)
 • Araç için yürürlükte mükerrer poliçenin var olması

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.

İstanbul - Sancaktepe Allianz Sigorta Acentesi
Liya Sigorta

Adres
Abdurrahmangazi Mah. Sevenler Cad. No:1B Egeboyu Sitesi Anemon B Blok D:3 Sancaktepe İstanbul

Copyright 2023 - Tüm hakları Allianz’a aittir.